Contest 09

Състезание '09

Категории

Е-съдържание и ИКТ кандидатури могат да участват в следните пет категории („борба с бедността, глад и болести", „образование за всички", „овластяване на жените", „създайте вашата култура", „стани зелен"), всяка от които ще излъчи трима победители, които ще се представят на  Световната среща през юни 2009 г. в Мексико. Прочети повече...


Срокове

Тук можете на намерите повече информация относно важните дати свързани с WSYA, като например срокове за регистрация, първи и втори кръг на оценяване, както и съобщаване на печелившите и отпразнуването на победителите. Краен срок за кандидатстване  28 февруари 2009 г. Прочети повече ...


Критерии за участие

Всички он-лайн платформи трябва да се ръководят от младежи на възраст под 30 години, както и да отговарят на няколко критерии, за да могат да участват в WSYA. Прочети повече ...


Критерии за оценка

Основните критерии, на базата на които ще се оценяват проектите, са превъзходство в съдържание, дизайн, иновация, интерактивност и устойчивост. Прочети повече ...


Жури и оценка

Журито, което ще оценява проектите, ще се състои от 12 члена - международни експерти с опит в младежките дейности, журналисти и други работещи в медиите, изследователи и учители, представители на международни организации и партньори.Прочети повече ... 


YA ПОБЕДИТЕЛИ 2005

В последния проведен кръг на WSYA през 2005 г. най-добрите три проекта във всяка категория бяха избрани от повече от 300 кандидатури, пристигнали от повече от 70 страни. Прочети повече ...