About WSYA

Младежката Награда на Световната Среща на Високо Равнище (WSYA) ви кани да вземете участие в международно състезание за Е-съдържание - за всички, които засягат по вдъхновяващ начин Глобалните цели на хилядолетието за развитие на ООН, които използват интернет и мобилно съдържание, за да създадат съзнанание за глобалните цели, които са кативни към постигането на тези цели и демонстрират последователнастта на взаимодействието или реакцията.

Научи повече