PUTTING THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS INTO ACTION

Мисията на WSYA е да засили влиянието на младите хора чрез създаване на дигитални възможности. Въпреки техния технологичен опит, младите хора остават маргинализирани, безработни и безгласни в решения, които имат ефект върху тях всеки ден. Ние вярваме, че ако младежите получат място да покажат уменията, идеите и проектите си, така те ще имат засилено влияние в социалната промяна и креативността.


Младежката Награда на Световната Среща на Високо Равнище (WSYA) ви кани да вземете участие в международно състезание за Е-съдържание - за всички, които засягат по вдъхновяващ начин Глобалните цели на хилядолетието за развитие на ООН, които използват интернет и мобилно съдържание, за да създадат съзнанание за глобалните цели, които са кативни към постигането на тези цели и демонстрират последователнастта на взаимодействието или реакцията.


WSYA 2009 ще бъде организирано като последваща деност на Световната Среща на Високо Ниво по отношение на Информационното Обещество и неговия план за действие до 2015 г., от WSA в партньорство със Cyber Peace Initiative (CPI), Internet Society, както и организациите на ООН като UNIDO, UNESCO и UN GAID.